Boredom Society
Boku no Kokoro no Yabai Yatsu / I Can't Do Anything
of 17