Boredom Society
Boku no Kokoro no Yabai Yatsu / Omake - Distance at the waterside
of 7