Boredom Society
Boku no Kokoro no Yabai Yatsu / I've got Heart Disease
of 12